راهنمای نگارش مقاله:

1. پذیرش مقالات صرفاً از طریق سامانه دومین همایش ملی آموزش تاریخ  انجام می گیرد. 

2.لازم است تا نویسندگان محترم در هنگام ثبت نام و درج مشخصات خود در سامانه، اطلاعات خواسته شده ازجمله: نام و نام خانوادگی، سمت( محل کار) و ... را  ثبت نمایند

3.اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد، لازم است تا مشخصات سایر نویسندگان نیز در سامانه ثبت گردد. از پذیرش مقالاتی که فقط به نام یک نویسنده ثبت گردد و سایر نویسندگان را درقالب فرم word می فرستند، معذوریم.

شرایط علمی

1- مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original research)، تحلیلی و نتیجه کاوش­های نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2-  در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده شده باشد.

  3- مقاله نباید در هیچ مجله و همایشی ارائه شده باشد.

شرایط نگارش

-1  مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

 2-  عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد.

 3-  چکیده فارسی حداکثر در200 تا 300 واژه تنظیم شود.

4-  کلید واژه فارسی حداکثر پنج واژه باشد.

5-  حجم مقاله باید بین 6000 تا 8000 واژه باشد.

 6-  مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد؛ چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

 7- بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

8-  در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

 9-  مقاله باید دارای نتیجه‌­گیری دقیق باشد.

10- چکیده انگلیسی دقیقا مطابق با چکیده فارسی تنظیم شود.

 11-  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ‌شود.

-  12 ارجاعات متن باید بر اساس ذکر ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه در میان پرانتز آورده شود. مثال؛ (شفیعی کدکنی، 1370: 304)

13- در ارجاعات، آیات قرآن کریم به صورت (نام سوره، شماره آیه) درج گردد.

14- در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان، نام آن­ها نیز ذکر شود.

15- اگر به کتاب­های متعدد یک نویسنده با تاریخ انتشار یکسان ارجاع می­‌شود، نام کتاب نیز اضافه گردد.

16- در صورت تکرار منبع، اگر منبع بی­‌فاصله تکرار شود، به صورت (همان، شماره صفحه) بیاید و اگر با فاصله تکرار شود، مانند سایر ارجاعات ذکر می‌گردد.

17- متون انگلیسی یا عربی از جمله آیات قرآن کریم و احادیث داخل گیومه و با ترجمه بیاید.

 18-  منابع و مآخذ پایانی به فرمت زیر تنظیم شود.

 الف: کتاب

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، نام کتاب ایتالیک شود، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر.

 ب: نشریه

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله درون گیومه»، نام نشریه ایتالیک شود، شماره دوره، صفحات مقاله (مثلا 1-25)

 ج: مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات ایتالیک شود، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله (مثلا 1-25)

 د: سایتهای اینترنتی

 نام خانوادگی، نام (آخرین تاریخ ویرایش سایت) «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

 هـ : لوح فشرده

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر.