فراخوان مقاله
1398-11-07
فراخوان مقاله

باسلام واحترام،به استحضارعزیزان گروه فرهیختگان واصحاب تاریخ می رساند:دومین همایش ملی آموزش تاریخ از سلسله همایش های گروه آموزش تاریخ دانشگاه می باشد که باهدف تولید محتوا در حوزه مطالعات میان رشته ای،دروسpck و آموزش های تاریخی مرتبط با سرفصلهای مصوب"رشته آموزش تاریخ"دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود.این همایش نیز همچون همایش قبلی از درجه isc برخوردار بوده و دوستان گرامی درصورت تمایل می تواننداز طریق سایت همایش مقالات خود را با توجه به محور های مربوطه تدوین ورایگان ارسال نمایند.با سپاس دکتر فولادی دبیر کمیته علمی دومین همایش ملی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان استان لرستان