موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1122-CNF « تحلیل محتوای تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم» فریده حیدری، سعدیه حیدری، مهتاب اسدی مقاله پذیرفته شده است
2 1100-CNF ادبیات عامیانه و کاربرد آن در آموزش تاریخ کوروش فتحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1104-CNF آسیب شناسی آموزش تاریخ درآموزش و پرورش ایران فروزان ادیب فر مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
4 1084-CNF آسیب شناسی آموزش تاریخ در آموزش و پرورش ایران فروزان ادیب فر مقاله پذیرفته شده است
5 1047-CNF آسیب شناسی تدریس تاریخ در مدارس متوسطه ایران کبری کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1088-CNF آسیب شناسی فرایند یاددهی- یادگیری درس تاریخ از دیدگاه معلمان و دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه شهر مبارکه) سیما سلحشور مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
7 1126-CNF اصلاحیه:تدریس تاریخ در یک صفحه مسلم میرزاوند مقاله پذیرفته شده است
8 1028-CNF آموزش تبارشناختی تاریخ محمود محمدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
9 1031-CNF اهمیت مطالعه تاریخ از نظر مورخان اسلامی (با تکیه بر نظرات: بیهقی، ابن‌مسکویه و ابن‌خلدون) محمدعلی نعمتی، فضل اله فولادی مقاله پذیرفته شده است
10 1095-CNF بررسی تطبیقی فرایند آموزش مهارت‌های اجتماعی در نظام آموزشی ایران و فنلاند سارا نقدی مقاله پذیرفته شده است
11 1123-CNF بررسی تطبیقی کتابخانه و کتابداری در دوره سامانیان و صفویه سعید غفاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1066-CNF (R1) بررسی رابطه سبک تفکر بر سبک انطباقی دانشجویان علوم تربیتی و تاریخ دانشگاه فرهنگیان آیت اله کمالوند سعید رومانی، کیمیا صفر بیرانوند، سارا کاظمی، پریان رحمتی مقاله پذیرفته شده است
13 1127-CNF بررسی سودمندی مطالعه تاریخ در جهت اقناع دانشجویان و دانش آموزان با تکیه بر آثار مورخان اسلامی مجتبی عزیزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1013-CNF بررسی مقوله های اخلاق شهروندی در محتوای دروس تاریخ پایه پنجم و ششم ابتدایی عَذرا علی پور، مختار ذاکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1049-CNF بررسی نقش بازسازی فضایی در آموزش محوطه های تاریخی به کودکان زهرا میراشه مقاله پذیرفته شده است
16 1026-CNF بررسی و تحلیل رویکردهای تاریخی مثنوی ادبی مظفرنامه همایون سرودة میرزا حسن خان ملک الحکما بر اساس نظریه های نوین ابوالفضل مرادی (رَستا). مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
17 1071-CNF بررسی وضعیت مطلوب مهارت های تربیت شهروندی با آموزش دروس از جمله درس تاریخ در دوره تحصیلی متوسطه اول (راهنمایی) مهرداد افشون مقاله پذیرفته شده است
18 1045-CNF بینش و روش در تاریخنگاری یعقوبی رضا معینی رودبالی، شمس الدین امرایی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
19 1082-CNF تاریخ، تاریخ‌ نگاری،یعقوبی، بینش، روش رضا معینی رودبالی، محمد کشاورز بیضایی، شمس الدین امرایی مقاله پذیرفته شده است
20 1068-CNF تبیین جایگاه تاریخ در اندیشه تربیتی شهید مطهری علی عزیزیان مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
21 1086-CNF تجربه زیسته یک دبیر در افزایش جذابیت درس تاریخ آمنه نجف زاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
22 1036-CNF تحلیل گفتمانی کتاب تاریخ یازدهم انسانی بر اساس هویت ملی و مذهبی سعید عظیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1091-CNF تحلیل محتوای کتاب تاریخ (۱) ایران و جهان باستان به روش ویلیام رومی عادله کریلی خوزنکلایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1097-CNF تحلیل محتوای کتاب درسی «تاریخ معاصر ایران» پایه‌ی یازدهم (براساس مدل ویلیام رومی) مظهر بابایی، فرانک سفیدبنی مقاله پذیرفته شده است
25 1002-CNF تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی پایه چهارم ابتدایی براساس مولفۀ های هویت ملی در سال تحصیلی99-98 ژینا شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1007-CNF تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی 99/98 بر اساس مؤلفه های مهارت های اجتماعی سارا نقدی مقاله پذیرفته شده است
27 1053-CNF تحلیل محتوا کتاب مطالعات(تاریخ) پایه پنجم دبستان باتوجه به مفاهیم میهن دوستی و حق طلبی سعید رومانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
28 1106-CNF تحلیل محتوای متون درسی تاریخ مقطع ابتدایی بر اساس تکنیک سنجش خوانایی فرای ایمان قدرتی، پویا نوری، سیدمهدی کیوان زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1055-CNF تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی(تاریخ) پایه پنجم ابتدایی: ضریب درگیری ویلیام رومی و روش خوانایی گانینگ سعید رومانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
30 1107-CNF تدریس تاریخ در یک صفحه مسلم میرزاوند مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
31 1109-CNF تربیت شهروندی در بستر آموزش دانش تاریخ و آسیب‌شناسی آن مظهر بابایی، کوثر خداپرست، سمیه شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1010-CNF تربیت شهروندی و آموزش تاریخ سعیده حسین پور، شادی موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1027-CNF توسعه تفکر و درک تاریخی علی عزیزیان مقاله پذیرفته شده است
34 1073-CNF توسعه مبتنی بر آموزش سبز در مطالعه تاریخ دانش آموزان دبیرستانی اردشیر سید سیاح، عبدالله حسینی اسکندیان مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
35 1032-CNF جایگاه و فایده‌مندی علم تاریخ از منظرِ مورخان اسلامی تا قرن هشتم هجری ابراهیم خسروی، حسن رمضان پور مقاله پذیرفته شده است
36 1093-CNF جغرافیای تاریخی و اهمیت آن در مطالعات تاریخی با تکیه بر مسالک و ممالک اصطخری اسماعیل سپهوند مقاله پذیرفته شده است
37 1040-CNF جنبه های عمل گرایی (پراگماتیستی) تاریخ در آراء اندیشمندان ایرانی_اسلامی و چگونگی استفاده ی آن در آموزش تاریخ مهران شاملو علی آبادی، علی عزیزیان مقاله پذیرفته شده است
38 1004-CNF چگونگی ایجاد انگیزه و علاقه در دانش‌آموزان سال سوم‌انسانی با استفاده از روشهای فعال یاددهی ـ یادگیری به درس تاریخ فرهاد پروانه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1090-CNF خانقاه و سیر تاریخی آن علی محمد حاجی نژاد مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
40 1012-CNF درس پژوهی :چگونگی روی وار آمدن سلسله ی افشاریه یونس رمضانی مودب، سعید رومانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1014-CNF راهبردهای تجربی در آموزش تاریخ محمدرضا طالاری، سعید رومانی، رضا ایمانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
42 1023-CNF رویکرد نظام آموزشی در مجموعه‌ی علمی و فرهنگی ربع رشیدی(699- 718 هـ.ق) امیر دهقان نژاد مقاله پذیرفته شده است
43 1121-CNF سیاست بی‌طرفی ایران در دوران معاصر محمدرضا دهشیری، حامد حکمت‌آرا مقاله پذیرفته شده است
44 1011-CNF سنجش میزان علاقه‌مندی و آشنایی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرری نسبت به تاریخ معاصر ایران با تکیه‌بر درس تاریخ معاصر ایران محمد جمالو مقاله پذیرفته شده است
45 1108-CNF شهروندی زهرا اسمی جوشقانی مقاله پذیرفته شده است
46 1024-CNF علم موسیقی و شناخت سازها در تمدن اسلامی - ایرانی رحیم کاویانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1067-CNF عملکرد سازمان های آموزشی در تبیین مؤلفه های هویتی حکومت پهلوی اول معصوم یاراحمدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
48 1034-CNF عنوان اقدام پژوهی : چگونه توانستم با کار بست آیات قرآن در درس تاریخ هویت ملی اسلامی دانش آموزانم را تقویت نمایم؟ فاطمه ابراهیمی مقاله پذیرفته شده است
49 1078-CNF کاربرد روش سخنرانی در آموزش تاریخ محمدرضا طالاری، عباس باتوانی، شاهین دالوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1015-CNF کاربرد روش های فعال تدریس، در آموزش تاریخ محمدرضا طالاری، رضا ایمانی، سعید رومانی، هبت اله هاشمی مقاله پذیرفته شده است
51 1006-CNF گزارشی از سلسله همایش های آموزش تاریخ در مدارس: بررسی مقالات همایش های دوم، سوم و چهارم رحیم روح بخش اله آباد، اعظم فرامرزی مقاله پذیرفته شده است
52 1096-CNF مشروعیت و قدرت در تاریخ نگاری میرزا محمد صادق موسوی اصفهانی مهدی دهقانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
53 1005-CNF مقایسه جایگاه فلسفه علم تاریخ در ایران عصر صفوی و اروپا ی قرون وسطی نادر پروین، فرهاد پروانه مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
54 1128-CNF نحوه شکل گیری و ساخت آجرهای لعاب دار در عصر هخامنشی غلامعلی چشمه چراغ مقاله پذیرفته شده است
55 1048-CNF نقش باستان شناسی عملی در آموزش تاریخ به کودکان زهرا میراشه مقاله پذیرفته شده است
56 1050-CNF نقش زیربنایی تاریخ در جامعه اعظم رحیمی جابری مقاله پذیرفته شده است
57 1098-CNF نقش فناوری اطلاعات در توجه دانش آموزان به درس تاریخ :رویکرد پدیدارشناسی رضا ایمانی، علی عسگری سوادجانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 1101-CNF نقش کارورزی در آموزش دانش تاریخ با تأکید بر پارادایم رانکه ای امیر علی نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است